Innovation & Product Development

 

Wzrost dzięki innowacjom

Innowacyjność to koło zamachowe rozwoju firm. Tymczasem ponad 80% operacji wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług kończy się niepowodzeniem. Nawet dobrze przygotowany launch nie zawsze prowadzi do trwałego wzrostu.

W TNS rozumiemy, że najważniejsze znaczenie w przypadku innowacji ma fakt, czy mogą prowadzić do trwałego wzrostu. Kanibalizacja niszczy wartość i stanowi szczególne zagrożenie w przypadku rozszerzania linii produktów, co jest najczęstszym sposobem wprowadzania nowych produktów na rynek. Nasze modele badawcze, oparte na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, rzucają wyzwanie tradycyjnemu podejściu opartemu wyłącznie na wyciąganiu wniosków ze zbiorczych zestawień.

Dzięki temu pomagamy Klientom zrozumieć rzeczywistą zmianę, jaką może spowodować nowy produkt lub usługa. Możemy to osiągnąć właściwie identyfikując szanse i wskazując wśród nich priorytety, aby na tej podstawie skutecznie wskazać pomysły z potencjałem wzrostu i przyspieszyć ich pojawienie się na rynku.

Zapoznaj się z naszymi narzędziami dla wzrostu w obszarze Innovation & Product Development:

  • Matrix – wskazywanie szans wzrostu

  • Concept eValuate – identyfikacja gwarantujących sukces pomysłów
  • Product eValuate – projektowanie optymalnych produktów/przygotowanie produktów do udanej premiery

  • Launch eValuate – optymalizacja procesu wprowadzania produktu na rynek